รวมเพลงในวันปีใหม่ไทย

รวมเพลงในวันปีใหม่ไทย

01)พรปีใหม่ – สุพรรณิกา ฉายาพรรณ นำหมู่ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
02)สวัสดีปีใหม่ – เพ็ญศรี-ชวลี นำหมู่สุนทราภรณ์
03)รื่นเริงเถลิงศก – หมู่สุนทราภรณ์ยุคต้น
4)รำวงปีใหม่ – สมศักดิ์ เทพานนท์,ชวลี ช่วงวิทย์,ธรรมรัตน์ นวมะรัตน์,อุไรวรรณ คล้ายบรรเลง วงธนิตสรณ์
05)รื่นเริงเถลิงศก – หมู่ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
06)ดื่ม – หมู่ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
07)บรเทศ – หมู่ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
08)ไชโยปีใหม่ – หมู่ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
09)ส.ค.ส. – หมู่ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
10)ลาปีเก่า – หมู่ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
11)เก่าไปใหม่มา – หมู่ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
12)ใกล้ปีใหม่ – จิตราภรณ์ บุญญขันธ์
13)อาลัยปีเก่า – พรศุลี วิชเวช
14)ปีใหม่ – บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์

Advertisements